Rukovodstvo

Prof. Dr. Valerija Sedlak-Vadoc
Prof. Dr. Valerija Sedlak-Vadoc

Prof. Dr. Valerija Sedlak-Vadoc rođena je 18. decembra 1946. u Bačkoj Topoli, Vojvodina, Jugoslavija.

Medicinski Fakultet upisala je oktobra 1965, diplomirala sa najvišim odlikovanjima aprila 1971. Na istom fakultetu započela je i svoju veoma bogatu i uspešnu karijeru. Još za vreme svojih studija stekla je zvanje asistenta 1979. na nastavnom predmetu Patološka fiziologija. Po završetku studije nastavila je da radi na fakutetu. 1980. godine stiče zvanje Specijaliste Nuklearne medicine, a doktorsku disertaciju je odbranila 1987. godine iz oblasti nuklearno medicinske dijagnostike patofizioloških poremećaja opstruktivne uro-nefropatije.

Tokom 30-to godišnje karijere završila je mnoge specijalizacije: Medicinska Biohemija (1978), Nuklearna Medicina (1980) i Klinička Patofiziologija (1986). Nakon obavljene eksperimentalne kliničke studije na polju patofiziologije poremećaja opstruktivne uro-nefropatije 1986. godine stiče zvanje Doktora Medicinkih Nauka.

Objavila je više od 160 stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Citirana u časopisu: Current Opinion in Radiology, 1989. Koautor 2 monografije, autor jednog udžbenika i 3 izdanja priručnika praktičnih seminarskih vežbi.
Profesor Sedlak se pojavila u izdanju Mađarske Akademije Nauka – Mađarski istraživači u inostranstvu od 1998. godine.

Profesor Sedlak je takođe citirana u časpisu Who Is Who? – Izvanredna dostignuća poslovnih i profesionalnih žena (Outstanding achievements of business and professional women (USA)), za 1999. i 2000. godinu.

Profesor Sedlak je od osnivanja sve do odlaska u penziju radila na Medicinskom Fakultetu kao redovni profesor (sa stranim studentima koji predavanja slušaju na Engleskom jeziku); raznih oblasti nastavnog predmeta Patološka fiziologija kao i predmeta Mikrobiologija sa virusologijom i parazitzologijom, oblast imunologija.

Član raznih stručnih udruženja kao i specijalističkih selekcija SLD-DLV. Predsednik stručne lekarske komisije Fitnes Lige JSCG, Udruženja za zdrav način života. Glavni urednik Naučnog glasnika SCG udruženja za zdrav način života - Nutrition & Health.

Dr Valerija Sedlak-Vadoc govori pet jezika. Udata je i ima dva fakultetski obrazovana sina (diplomirani veterinat i diplomirani ekonomista).

Steven Finta
Steven Finta

Steven Finta (48), je Kanađanin Mađarskog porekla. Studirao je Međunarodnu Ekonomiju i Finansije na prestiznom Institutu za Međunarodne Odnose u Moskvi, a kasnije i u Franfurtu na Majni, Nemačka i na u Univerzitetu British Columbia u Vankuveru, BC. Kanada gde je sproveo studiju o nekim drzavama duznicama Latinske Amerike i kao i pojedinim Evropskim drzavama duznicama.

Preko 10 godina radio je u međunarodnom bankarstvu na različitim pozicijama kao što su Nacionalna Banka Mađarske, u DG Banka - Frankfurt i u Bank of America. Bio je član sindikata a vodio je i pregovore za zajmove koji su dostizali visinu i od 5 do 400 miliona US dolara.

U Vankuveru, BC. Kanada g. Finta je postao direktor i podpredsednik Odeljenja Finansija uspešne kompanije, CEL Industries Ltd.

Gospodin Finta je i dalje ostao u kontaktu sa akademskim svetom: 6 godina je radio kao profesor na Simon Fraser Univerzitetu.

Gospodin Finta je šef finansija (Chief Financial Officer) CaliVita International grupacije i radi na kontroli i razvoju korporativne strategije. Njegov glavni cilj je da obezbedi ujednačeni rast grupacije i da stalno poboljšava funksionisanje kompanije.

Gospodin Finta govori sedam jezika, tako da veoma mnogo uživa u radu u ovoj multinacionalnoj i istinski internacionalnoj sredini. Često putuje u CV države, i kaže da je svaka od njih na neki način njegova domovina.

G. Finta ima dve divne kćerke Ann-Marie (16) i Stephanie (13), obe srednjoškolke.

Ambasador John B. Ritch III
Ambasador John B. Ritch III

Ambasador John B. Ritch III je predstavnik Sjedinjenih Država pri Ujedinjenim Nacijama u Beču, na tom mestu je već od januara 1994. godine. Organizacija UN-a u Beču uključuje Agenciju za Međunarodnu Atomsku Energiju i UN Kancelariju kontrole Lekova i Prevenciju Kriminala. Ambasador Ritch je takođe predstavnik Amerike u Comprehensive Test Ban Treaty Organizaciji. Od 1994. do 1996. godine, dodatno je vršio funciju predstavnika Sjedinjenih Država pri UN Organizaciji za Industrijski Razvoj a bio je angažovan i pri UNRWA (the UN Relief and Works Agency for Palestinian Refugees).

Od 1994. godine Ambasador Ritch je član U.S. delegacije u pregovorima o nuklearnom naoružanju u Severnoj Koreji održanim u Ženevi, 1995. godine delegat Sjedinjenih država na UN konferenciji za Pregled i Produženje Sporazuma o Nuklearnom Naoružanju (Non-Proliferation Treaty NPT) u New Yorku, kao i 2000. godine član U.S. delegacije pri UN Konferenciji za ponovno razmatranje NPT-a.

Pre nego što ga je predsednik Klinton naimenovao za Ambasadora u Beču, Ambasador Ritch je 22 godine vršio funciju savetnika Senata za Odnose sa inostranstvom. Angažovao ga je predsedavajući J.W. Fulbright 1972. godine a nakon toga službu je vršio pod još sedmoricom predsedavajućih, i Demokrata i Republikanaca. Njegovo primarno područje aktivnosti vezano je za Evropska pitanja, uključujući i NATO kao i kontrolisanje naoružanja između Istoka i Zapada, sa kojom problematikom se dosta bavio u svojim pisanjima. 1989. godine dok je radio za Senat, on je sačinio Akt o podršci Demokratiji u Istočno Evropskim zemljama (Support for East European Democracy SEED), akt koji je bio osnova za Američku pomoć državama koje su se otcepljivale od Sovjestkog domena i polako formile Demokratko državno uređenje.

Ambasador Ritch je diplomirao na Vojnoj Akademiji Sjedinjenih Država 1965. godine, bio je član košarkaškog tima West Pointa, student klase, dobitnik nagrade Eastern Collegiate Athletic Association kao istaknuti student – atleta 1965. godine. Nakon West Pointa, Ambasador Ritch je školovanje nastavio na Oxfordskom Univerzitetu kao stipendista Rhodes fondacije. Tamo je stekao diplomu iz Filozofije i Ekonomije.

Između 1968. i 1972. godine, Ambasador Ritch bio je kapetan pešadije Američke Vojske, tokom tog vremena bio je raspoređen u Koreji u demilitarizovanoj zoni gde je bio glavnokomandujući civilnim snagama.

Osim poslova u vladi, Ambasador Ritch je takođe i poslovni čovek. Između 1974. i 1994. god bio je predsednik Viking Manadžmenta, agencije za nekretnine koja se bavi kupovinom, finansiranjem, renoviranjem i održavanjem stambenih zgrada u Washington, D.C.u. 1992. godine Ambasador Ritch je bio jedan od osnivača CaliVita International za Evropu, multinationalne kompanije prisutne u više od 30 država širom Evrope i koja je veoma uspešna u prodaji vitamina i dodataka ishrani Američkog porekla kao i proizvoda namenjenim ljudima koji se bave sportom i fitnesom.
Ambasador Ritch sa svojom suprugom Kristinom imaju dve kćerke, Ninu i Alyssu. On je član Međunarodnog Instituta za Strategijske Studije, Član Saveta za Inostrane Odnose, Član i Američke Asocijacije Stipendista Rhodes Fondacije.

Craig Hall
Craig Hall

U prvom delu 2001. godine, CaliVita International je pridobila gospodina Craig Halla za novog člana savetodavnog odbora koji je sa sobom doneo impresivno i izuzetno bogato poslovno iskustvo, ekspertizu i mudrost. Gospodin Hall je Američki biznismen, konsultant U.S. Stejt Dipartmenta, autor, lider i kolekcionar umetničkih dela.

Hall Finansijska Grupacija (HFG) je najznačajniji poslovni poduhvat gospodina Halla. Tokom poslednjih 30 godina, g. Hall je intenzivno radio na izgradnji svoje kompanije počinjući od male privatne investicije koja je danas izrasla veliku korporaciju; HFG je korporacija koja se bavi izgradnjom, koja poseduje i održava različiti tip nekretnina širom Sjedinjenih Država. Zahvaljuljući izvanrednom osećaju za poslovne poduhvate g. Halla, HFG je u jednom trenutku imao u svom posedu 72,000 stanova i time je bila na 2. po veličini agencija za nekretnine na svetu. Sada kompanija radi na izgradnji poslovne zgrade od četiri miliona kvadratnih stopa blizu Dalasa u državi Teksas.

Tokom istorije HFG-a, g. Hall je takođe učestvovao i u drugim poslovnim projektima. Bio je osnivač i direktor troje udruženja štediša i zajamodavaca, dva puta član grupe za kontrolu banaka, suvlasnik banke, i bio je osnivač i direktor Američke Profitne Organizacije za Zdravstvenu Zaštitu (America's first for-profit Health Management Organizations). Uz to, kao sportski entuzijasta, bio je suvlasnik Američkog Futbalskog Tima "The Dallas Cowboys".

U poslednje vreme g. Hall je svoja interesovanja usredsredio na aktivnosti u Centralnoj i Istočnoj Evropi uključujući i konsultacije sa U.S. Stejt Dipartmentom, poslovne investicije i regionalne studije koje vodi na Diplomatskoj Akademiji u Beču. Tokom ovog vremena g. Hall je takođe radio na pisanju svoje četvrte knjige.

Kako bi uravnotežio svoj uspešni poslovni život g. Hall aktivno učestvuje u različitim društvenim događajima među koje spada mesto predsedavajućeg pokreta za revitalizaciju unutrašnjeg jezgra Dallasa, bio je i direktor Dallaske Simfionije, predsedavajući Američko-Austrijskog Fullbright Odbora kao i mesto predsedavajućeg ne profitne organizacije za pomoć obolelima od AIDS-a. Dobio je brojne nagrade, tu bi istakli nagradu jednog od 10 Najistaknutijih Ljudi Amerike koju je primio 1979. godine. Autor je tri knjige. Gospodin Hall trenutno živi u Beču - Austria sa suprugom, Ketrin, U.S. Ambasadorom u Austriji.
U svetlosti mnogih i istaknutih dostignuća gospodina Halla CaliVita International se raduje međusobnoj saradnji i sa velikim iščekivanjem očekuje rad sa njime. Verujemo da će g. Hallovo prisustvo u savetodavnom odboru biti plodonosno i da ćemo izgraditi jedan veoma zdrav poslovni odnos.

Mesto za vase linkove

javite se za razmenu.

free counters
Site Meter